Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) 290 views

Welfare/ สวัสดิการ

  • เซอร์วิส
  • อาหาร 2 มื้อ/ วัน
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
  • วันลาพักผ่อน 6 วัน เมื่อทำงานครบ 1 ปี

Contact/ ข้อมูลติดต่อ

  • คุณหน่อย (ผู้จัดการ)
  • หัวหินซอย 51 หัวหิน
  • เว็บไซต์ : www.asirahuahin.com
  • อีเมล์ : 
  • เบอร์โทรศัพท์ : 
Apply for this job